Hoe kom je aan eelt?

column: 09-02-2022

Staat u er raar van te kijken, als u een weekje in de tuin gewerkt heeft en u krijgt eelt aan uw handen. Waarschijnlijk niet. Maakt u er zich dan ook zorgen over? Waarschijnlijk ook niet.

Eelt is namelijk een natuurlijke reactie waarbij de huid zich sterker probeert te maken op een (meer dan) hoge belasting. Er zijn drie reacties van de huid op twee mechanische componenten.

De mechanische componenten zijn druk of wrijving. Die komen samen voor als we in de tuin aan het schoffelen zijn en druk en wrijving geeft dan ook eelt. Door druk krijg je een rode plek / doorlig plek, bij wrijving een blaar. Zo simpel is het.

Dus druk en wrijving geeft eelt. Druk geeft een doorligplek of een rode plek en wrijving eelt. Of te wel drie resultaten op twee mechanische componenten. We kunnen dus ook, als een soort Sherlock Holmes, terug redeneren. Als er op een bepaalde plek op onze voet eelt bevind, dan is er sprake van teveel druk en wrijving. Het is heel simpel, druk én wrijving.

Eelt vormt zich in enkele dagen, het doet er iets langer over om weg te gaan. Dat heeft te maken met het delen van onze huidcellen of met een ingewikkeld woord, cel mitose.

Wordt de huid geprikkeld, door druk en wrijving, op aanmaak van extra huidcellen, dan worden er dus meer aangemaakt dan dat er kunnen slijten / afsterven. Dat valt allemaal onder de noemer eelt.

Iedereen die bij ons binnenwandelt met voetklachten nemen we ook de mate van eelt en waar het zich bevindt in ogenschouw. Dat maakt deel uit van de manier waarop iemand loopt / belast. Dus als ik stilsta kan ik nooit eelt maken, dan is er alleen maar druk. Maar als ik loop dan produceer ik druk en wrijving op mijn huid. Dat is de oorzaak van de eeltvorming. De meeste klachten die we aan onze voeten hebben of aan het looppatroon zijn gerelateerd aan het niet juist gebruiken van die voeten.

Eeltvorming is één van de aspecten hoe we dat beoordelen, samen met andere methodes zoals een high speed camera, krachtmeet plaat geïntegreerd in loopband, drukmeetplaat die zowel in stand als bij het lopen kan meten. We gaan dus op zoek naar de problemen van het lopen. Hoe een voet staat geeft in de regel geen klachten. Dus als iemand u beoordeeld terwijl u alleen maar hoeft te staan dan wordt wellicht het een en ander over het hoofd gezien.