Diabeten

Diabetes Mellitus / Suikerziekte

Er is (onlangs) diabetes oftewel suikerziekte bij u vastgesteld. Een kwart van alle mensen met diabetes heeft een verhoogd risico op een wond(je), een zgn. diabetische voet. Dit betekent dat er enkele complicaties aanwezig zijn die het risico op het krijgen van een slecht genezende wond verhogen. In het ernstigste geval kan een niet genezende wond leiden tot een amputatie.

 

Wanneer u diabetes heeft kunnen door hoge bloedsuikers uw bloedvaten en zenuwen beschadigen. Dit kan gevolgen hebben voor de conditie van uw voeten en veroorzaakt risico’s voor het ontstaan van (slecht genezende) wondjes. Uw voeten dienen daarom ieder jaar opnieuw onderzocht te worden onder supervisie van uw behandelend arts.

 

pijn voet​​​​​

podotherapeut

De medische term voor beschadigde zenuwen is neuropathie. Dit leidt tot minder gevoel in de voeten, waardoor de pijnprikkels niet meer gevoeld en wondjes niet opgemerkt worden. Omdat in veel gevallen ook de doorbloeding is verminderd kunnen wondjes niet goed genezen. Een niet goed genezende wond kan in het ergste geval leiden tot amputatie van teen, voet of (onder)been. Tijdens het jaarlijkse voetonderzoek wordt gekeken of er sprake is van gevoelloosheid en/of problemen met de doorbloeding. Tevens wordt er gekeken of er afwijkingen zijn aan uw huid en/of nagels. Ook wordt bekeken of u passende schoenen draagt. Slecht passende schoenen kunnen drukplekken veroorzaken.

Voetonderzoek

De voeten van mensen met diabetes worden jaarlijks onderzocht, waarbij de Sims classificatie wordt vastgesteld. 

GEEN RISICO’S OP VOETWONDEN? (SIMS 0) U kunt voor preventieve voetverzorging en controle terecht bij de medisch pedicure. Let wel, u ontvangt hiervoor geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Bij pijnklachten of voor een betere voetstand of loopbeweging kunt u terecht bij de podotherapeut.

MATIG RISICO? (SIMS 1) U heeft recht op extra voetcontrole. Deze kan uitgevoerd worden door de praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, (diabetes)podotherapeut of medisch pedicure.

HOOG RISICO? (SIMS 2 OF HOGER) U wordt doorverwezen naar de (diabetes) podotherapeut voor een uitgebreid onderzoek.

 

Pakket aan ondersteunende zorg

De (diabetes)podotherapeut zal bepalen hoeveel zorg u nodig heeft. Dit heet een zorgprofiel. Aan de hand van uw zorgprofiel wordt een persoonlijk behandelplan voor u opgesteld met daarin een pakket aan ondersteuning. Hierbij wordt samengewerkt met de medisch pedicure voor het signaleren van vroege afwijkingen en het uitvoeren van medisch noodzakelijke voetbehandelingen.

Zelfcontrole en therapietrouw

Voor een succesvolle behandeling is het noodzakelijk dat u uw voeten zelf ook regelmatig controleert en de adviezen van uw behandelaren opvolgt.

Verlaging zorgprofiel

Wanneer blijkt dat uw behandeling succesvol is, kan verlaging van het zorgprofiel plaatsvinden

Vergoeding en zorgverzekering

Medisch Noodzakelijke Voetzorg
Dit is voetzorg die nodig is voor het wegnemen van de risico’s op een wond en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u verzorgende voetzorg wenst, kan dit door de medisch pedicure worden uitgevoerd. Dit is voor eigen rekening. Wanneer uw zorgprofiel wordt verlaagd kan dit mogelijk tot verandering en/of beëindiging van uw vergoeding uit de basisverzekering leiden. Uw zorgprofiel en daarbij behorende vergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

 

voetonderzoek​​​​​

diabetische screening


Pakket aan ondersteuning: behandelplan en periodieke controle

Verhoogde druk onder uw voeten kan ontstaan door een verkeerde stand van uw voeten of verkeerd looppatroon door bijvoorbeeld stijfheid in de gewrichten. Daarnaast kan het zijn dat uw tenen gaan klauwen waardoor er druk bovenop of onder de tenen ontstaat. Hierdoor of door andere voetafwijkingen kunt u last krijgen van eeltvorming of likdoorns. Ook roodheid, kloven en verdikte (schimmel) nagels zijn risicoplekken. Voor het behandelen van o.a. drukplekken, eeltplekken, kloven en verdikte nagels werken de (diabetes)podotherapeut en de medisch pedicure samen. In overleg en met behulp van hun professionele expertise proberen zij gezamenlijk de oorzaak van het ontstaan van deze risicofactoren weg te nemen. Wanneer uw voetproblemen in kaart zijn gebracht, wordt uw zorgprofiel bepaald. De (diabetes)podotherapeut moet zich bij het bepalen van het zorgprofiel houden aan vastgestelde protocollen en mag alleen de medisch noodzakelijke zorg opnemen die nodig is om het ontstaan van een wond te voorkomen. De (diabetes)podotherapeut geeft in het behandelplan aan hoe vaak u wordt opgeroepen voor een voetonderzoek, extra voetcontroles of behandeling van de risicofactoren middels voetbehandeling (o.a. weghalen van eelt) en welke zorg u precies nodig heeft van welke zorgverlener. Dit behandelplan kunt u bij de (diabetes)podotherapeut opvragen en desgewenst mee naar huis nemen.

 

De voortgang van uw behandeling

Wanneer het pakket aan ondersteuning effectief is en drukplekken verminderen en/ of verdwijnen, heeft het team van voetzorgprofessionals samen met u hun werk goed gedaan. Hierdoor kan het zijn dat uw zorgprofiel naar beneden wordt bijgesteld. Dit kan van invloed zijn op de vergoeding die u voor uw diabetische voetzorg ontvangt. Zowel de (diabetes)podotherapeut als de medisch pedicure zullen u stimuleren om zelf uw voeten goed te controleren. Wanneer er later toch weer risico’s ontstaan kan er weer een verhoging van het zorgprofiel plaatsvinden. Zo krijgt u continue voetzorg op maat die volledig is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Voetzorg

 


vergoeding podotherapie

 


Vergoeding

Het pakket aan ondersteuning, zorg en behandeling (medische noodzakelijke voetzorg) voor mensen met diabetes wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer:
• er een risico (Sims 1 of hoger) aanwezig is op het krijgen van wonden
• er een zorgprofiel is vastgesteld door de (diabetes)podotherapeut
• een persoonlijk behandelplan is opgesteld

Het eigen risico is niet van toepassing op deze voetzorg. 

Het tarief per patiënt wordt gedeclareerd op basis van het op dat moment aanwezige zorgprofiel. Het tarief per zorgprofiel is voor iedereen gelijk. Het behandelplan wordt per persoon vastgesteld en kan dus verschillen (zorg op maat). Hiervoor geldt dat de ene persoon mogelijk voldoende heeft aan 4 behandelingen, terwijl een andere persoon met hetzelfde zorgprofiel 12 behandelingen nodig heeft gezien de ernst van de voetproblemen op dat moment. Door deze manier van bekostiging kunnen alle mensen met diabetes de voetzorg krijgen die nodig is bij de (diabetes)podotherapeut en medisch pedicure, afgestemd op hun persoonlijke situatie.