Algemene Voorwaarden

Betalings- en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt gratis verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Betaling
De debiteurenadministratie van Podotherapie Het Gooi wordt verzorgd door Famed.

3. Annulering
Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht. Door U geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 2 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.

4. Restitutie
De podotherapeut heeft een wettelijke inspanningsverplichting. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

5. Klachtenregeling
In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.