(Lage) Rugklachten

KLACHTEN

Lage rugpijn uit zich ter hoogte van de onderste ruggenwervels. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld gewrichtsslijtage, beknelling van een zenuw, ondergaande trauma, gespannen spieren of een beperking in bewegelijkheid van de gewrichten. De pijn kan lokaal blijven of uitstralen naar  bovenbenen. Het is vaak een zeurende pijn.

 

BEHANDELING

Er zijn verschillende behandelplannen om lage rugpijn te behandelen. Eerst dient de oorzaak ervan achterhaalt te worden. 

Deze kan ontstaan door een beenlengteverschil. Deze dient dan gecompenseerd te worden door bijvoorbeeld een verhoging in of onder de schoen te plaatsen. Niemand is links en rechts precies hetzelfde waardoor dus bijna iedereen met een beenlengteverschil rondloopt. Kinderen vertonen ook vaak een beenlengteverschil. Deze dient altijd ongemoeid te laten omdat het groeiproces daardoor beïnvloed wordt. 

Er kan krachtsverschil in spieren aanwezig zijn in de lage rug. Deze dient dan door oefeningen te versterkt te worden alvorens een goede core stability te verkrijgen.

Wanneer er beperkingen in bewegelijkheid van de gewrichten zijn dienen deze gemanipuleerd te worden door een professional. 

Lage rugpijn ten gevolge van gespannen spieren kan het oorzaak zijn van een verkeerde houding. Een verkeerde zithouding tijdens het werk kan een overbelasting van spieren ten gevolge hebben waardoor lage rugpijn het gevolg kan zijn. 

Wanneer de voeten een bepaalde beweging in de onderbenen veroorzaken kunnen de heupen, waar de ruggenwervel aan vast zit, een kanteling maken. Deze kanteling heeft een beweging in de ruggenwervel tot gevolg. 

 

Met podotherapeutische zolen kunnen we het beenlengteverschil en bepaalde bewegingen veranderen. Ook hebben zolen effect op de houding van het lichaam. 

Hiermee hebben we effect op de lage rugklachten. 

Tevens kunnen schoenen een belangrijke rol spelen. Daarom wordt altijd gekeken of u op de juiste schoenen loopt. 

 

VERWACHT RESULTAAT

Lage rugklachten kunnen het lichaam behoorlijk parten spelen. Dit heeft zelfs op het mentale gesteldheid negatieve invloed. 

De verwachting van een podotherapeutische zool op uw rugklachten is redelijk tot goed. 

Zeker als de oorzaak te wijten is uw looppatroon. 

lage rugpijn

 

 

Risicogroep: