Jicht

Jicht is een pijnlijke ontsteking als gevolg van gekristalliseerd urinezuur in een gewricht. Jicht valt onder de reumatische aandoeningen en wordt ook wel verward met artrose. Bij jicht is sprake van een ontstekingsreactie op de plaatselijke opeenhoping van urinezuurkristallen in de gewrichten. Het urinezuur hoopt zich op doordat er teveel zuren in het lichaam aanwezig zijn.

 

KLACHTEN

Blijvende pijn in het grote teengewricht of pijn ter gevolge van de druk van de schoen op de ontstane exostose (botvorming).

 

BEHANDELING

Bij pijn in grote teengewricht: onderzoek naar de oorzaak voor het in stand houden van de klachten. Aanmeten van een corrigerende podotherapeutische zool. Bij blijvende botvorming: protectieve orthese of schoenmodificatie. Schoenadvies.

 

VERWACHT RESULTAAT

Goed wat betreft pijnklachten, meestal blijvend corrigerende podotherapeutische zool nodig. Hierbij wordt de jicht zelf niet behandeld!

jicht

 

Risicogroep: