Instabiliteit van de enkel

Bij instabiliteit is sprake van overbeweeglijkheid in het enkelgewricht. Er zijn 2 types. Instabilteit in de spieren (aktief) en instabiliteit in bijvoorbeeld de banden (passief). 

Dit kan ontstaan door aangeboren slappe banden en door slecht herstel na enkelverzwikking.

 

KLACHTEN

Pijn bij lopen, vermoeidheid, zwikken. Vaak is er een trauma aan vooraf gegaan of is er sprake van congenitale (aangeboren) hypermobiliteit.

 

BEHANDELING

Opheffen van de oorzaak; meestal worden corrigerende podotherapeutische zolen aangemeten. Voetspierversterkende oefeningen, in combinatie met oefentherapie.

 

VERWACHT RESULTAAT

Goed, klachtenvrij. De therapie moet vaak blijvend worden toegepast.

instabiliteit

 

 

Risicogroep:
Ouderen