Hamertenen

Klauwtenen / Hamertenen

KLACHTEN

Bij hamertenen zijn de gewrichten van de tenen zijn gebogen. Hamertenen raken met de teentop de grond aan. Bij klauwtenen niet. Dit kan pijn, eeltvorming en schoenproblemen veroorzaken. De kootjes aan de bovenzijde kunnen rood worden door druk en wrijving. Er kan zelfs een likdoorn ontstaan. Kinderen hebben vaak geen klachten bij hamertenen.

 

BEHANDELING

De behandeling van hamertenen bestaat vaak uit het verwijderen van eelt indien noodzakelijk. Niet onbelangrijk is schoenadvies. Deze dient voldoende ruimte te bezitten voor de tenen, zowel in de breedte als in de hoogt. 

Wanneer de hamertenen voldoende beweeglijkheid vertonen kan een corrigerende siliconen orthese gemaakt worden om de tenen te strekken. Ook kan hiermee druk en wrijving verminderd worden.

Wanneer hamertenen beperkt zijn in bewegelijkheid kan een protectieve siliconen orthese gemaakt worden. 

Als de voetfunctie een rol speelt in het ontstaan van de afwijkende teenstand: verbeteren van de afwikkeling van de voet door een podotherapeutische zool.

 

VERWACHT RESULTAAT

Matig tot goed wat betreft de klachten: de stand van de tenen blijft meestal afwijkend. De (siliconen) orthese wordt waarschijnlijk blijvend toegepast.

Bij kinderen is vaak blijvende correctie te bereiken, afhankelijk van de mate van de afwijking en het moment van insturen.

Bij aanhoudende klachten en ernstige verstijving van het gewricht wordt chirurgie geadviseerd (niet bij kinderen).

Hamerteen Podotherapie het Gooi

 

Risicogroep:
Diabeten