Beperking enkelgewricht dorsaal flexie

Beperking van enkel naar boven toe

KLACHTEN

Vaak pijn rond het enkelgewricht soms op andere locaties (b.v. voorvoet) door een compensatoir looppatroon.

 

BEHANDELING

Achterhalen van de oorzaak: Myogeen (verkorting van de kuitspieren): tijdelijke hakverhoging in de schoen. Altijd in combinatie met rekoefeningen van kuitspieren. Articulair (b.v. posttraumatisch, postoperatief, aangeboren): blijvende hakverhoging in de schoen. Eventueel corrigerende afwikkeling van de voet. Bij voorkeur samenwerking met manueel therapeut.

 

VERWACHT RESULTAAT

Redelijk tot goed. De verminderde bewegingsuitslag in het gewricht is niet op te heffen (door de podotherapeut) indien het een articulaire oorzaak heeft. Indien de oorzaak myogeen is afhankelijk van de mate van de verkorting, leeftijd en therapietrouw kan de klacht wel behandelbaar zijn.

klachten enkel

 

Risicogroep: